Links to private fotopages & fotoklubs wanted

Discussion in 'Australia Photography' started by Lars, Jul 26, 2003.

 1. Lars

  Lars Guest

  Lars, Jul 26, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. Lars

  Henrik Guest

  Henrik, Jul 27, 2003
  #2
  1. Advertisements

 3. Lars

  Henrik Guest

  Henrik, Jul 27, 2003
  #3
 4. "Henrik" <>, far, far away from here, appears to have
  written:

  [snips]
  Bloody Vikings!

  :)
  --

  cheers, Mic (Reply address works...)

  "Stupidity provides its own stamina."
  - Mic Cullen (2003)
   
  M i c C u l l e n, Jul 27, 2003
  #4
 5. Lars

  Lars Guest

  Hej igen Henrik

  Tak for hjælpen - prøver blot at få nogle links fra
  australien til min links-hjemmeside, idet trafikken fra
  australien er omfattende!
  Du er da oppe midt om natten?
  Hvor i DK er du fra?


  --
  Med venlig hilsen / Best Regards / Gruß

  Lars

  e-mail: Remove the obvious.
  Besuchen Sie meine Foto-links / Visit my Photo-links /
  Besøg min Foto-links:
  http://www.fotolinks.dk or http://www.photolinks.dk
   
  Lars, Jul 27, 2003
  #5
 6. Lars

  Henrik Guest

  Hej Lars

  Jeg er fra Nordsjaelland/Koebenhavn - Soeborg, Naerum, Gl. Holte, Vedbaek og
  Oesterbro :) Jeg tror det var det hele :) Hva' med dig selv? hvor kommer
  du fra :)
  Haaber at jeg kunne vaere til hjaelp! Nyd sommeren, for her er det vinter
  med regn, dog ingen sne! :) har ikke set sne i 10 aar - og jeg savner det
  heller ikke :)

  Mvh

  Henrik
   
  Henrik, Jul 27, 2003
  #6
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.